Vintage Japanese Kimono - K6

Dacha Workshop Ibiza

€100.00 

Sorry, this item is out of stock

Vintage Japanese Kimono